K čemu kraje ?

úterý 20. září 2016 19:55

Není těch krajů víc?
www.internet.cz

     Je jasné, že reforma krajů z roku 2000 je nepovedený paskvil na který jsme všichni doplatili. Místo aby stát za peníze jdoucí z Bruselu stavěl dálnice, opravoval silnice, budoval vysokorychlostní železnici, plavební anály,obchvaty měst, nové vlaky a nádraží  a další jinou infrastrukturu, tak ponechal politiky v krajích s nástroji ROP a za dotace z Bruselu  stavět cyklostezky, parkoviště, penziony, akvaparky, rozhledny, muzea a památníky a podobné nesmysly.

   S kraji u nás začal prakticky již Přemysl Otakar II., který od poloviny 13. století nahradil právě kraji původní zřízení hradské. Od 15.století až do roku 1714 existovalo v Čechách 14 krajů.

      Ty byly v roce 1714 redukovány na celkových 12 krajů  aby poté hned v roce 1751 za vlády Marie Terezie byl počet krajů zase zvýšen z 12 na 16 počítáno bez Prahy, která statut kraje neměla. Na Moravě vznikly kraje až v 16. století jako součást obrany proti Turkům, nejprve kraje 4 později celkových 5 (krátkodobě v letech 1735-1848 dokonce 6 krajů). Na Slezsko připadaly od roku 1742 kraje 3. 

      V revolučním roce 1848 byla zrušena patrimoniální (vrchnostenská) správa (panství) a nahrazena byla správou státní (zeměpanskou). Dále byla zavedena samospráva, čímž se veškerá správa zdvojkolejnila. Zcela nově byly zřízeny okresy v čele s okresními hejtmany. Historické kraje byly 1. ledna 1850 přebudovány tak, že v Čechách bylo vytvořeno 7 krajů se 79 okresními hejtmanstvími (Praha nebyla součástí žádného kraje). Šlo o kraje Českobudějovický, Českolipský, Chebský, Jičínský, Pardubický, Plzeňský, Pražský.Na Moravě vznikly kraje 2 (Brněnský, Olomoucký) s 25 okresními hejtmanstvími a Slezsko tvořilo jediný kraj se 7 okresními hejtmanstvími.

          S další reformou z roku 1855 byl počet krajů zvýšen: Čechy: 13 krajů (Českobudějovický, Mladoboleslavský, Chrudimský, Čáslavský, Chebský, Jičínský, Hradecký, Litoměřický, Plzeňský, Písecký, Pražský, Žatecký, Táborský), a Morava: 6 krajů (Brněnský, Jihlavský, Novojičínský, Olomoucký, Uherskohradišťský, Znojemský), konečně Slezsko: 1 kraj. Okresy byly tzv. smíšené (tzn. spojovaly správu a soudnictví). Kraje byly podrobeny pravomoci místodržitelů. 23. října 1862 bylo krajské zřízení zrušeno. Po zrušení se země členily již jen na okresy. Po krajích bylo veta!

    Za první republiky kraje nebyly vůbec. Místo toho bylo v českých zemích navrženo 15 žup.  A za protektorátu z postupných 19 oberlandratsbezirků spadl jejich počet na konečných 7.

    Kraje po více jak 87 letech obnovili zase komunisti. Od roku 1949 až do roku 1960 bylo krajů 13. Finální model za komunistické éry byl  funkční od roku 1960 do roku 1999, kdy na území Čech a Moravy bylo 8 krajů, tak jak je ještě pamatujeme, včetně hlavního města Prahy.

   Po převratu v roce 1989 se neustále hledalo nové uspořádání krajů. K 1. lednu 2000 vzniklo na základě ústavního zákona 14 samosprávných krajů. (některé znich byly přejmenovány v roce 2001 a 2011). Je neuvěřitelné, že doposud nedošlo ke zrušení starých krajů, tedy souběžně existují v České republice dvě různé soustavy krajů. Některá odvětví jako soudnictví (soustava krajských soudů) tak jede stále postaru. Zatímco komunistická moc převzala státoprávní krajské uspořádání s některými změnami prakticky z poloviny 19. století (vznik okresů) aby toto pak v polovině své vlády restruktualizovala na nová model s pouze 8 kraji a tím tak trochu počtem připomněla léta protektorátu. Proti tomu demokratický režim po roce 1989 tak trochu s kraji tápal.  I když poslední krajské uspořádání bylo funkční (srovnatelné kraje, přirozená spádovost apod.) bylo politicky nutné se odlišit. I když bývalé kraje prakticky mohly vyhovovat i podmínkám EU pro přiznání dotací a nemusely by vznikat umělé pseudoútvary (regiony soudružnosti ovládané regionální radou s cílem vypisovat reigonální operační programy (ROP) a tak čerpat zdroje z EU). A to všechno proto, že EU zavádí tzv. NUTS neboli Nomenklatura územních statistických jednotek  což jsouou územní celky vytvořené pro statistické účely Bruselu. Zatímco NUTS 0 a 1 je stát a území a máme tedy po jednom, tak NUTS 2 regionů máme 8 (počet krajů před reformou) a NUTS 3 celkem 14 (kopírují počet krajů).Mimochodem webová prezentace jednotlivých regionů soudružnosti kolísá od profesionálních stránek až po úsměvný amatérismus. Strašné!

     A že je to nepřehledné? No ano, přesně tak. Když vzpomínají pamětníci na rok 1999 a vrcholící přípravu nového uspořádání státní správy, tak i tehdy bylo variant více. Do poslední chvíle nebylo jasné která zvítězí a situace byla ten den, kdy o reformě hlasoval parlament tak nepřehledná, že někteří poslanci ani nevěděli pro kterou variantu zvedli ruku. Tak proto také nakonec počtem krajů stávající uspořádání připomíná spíše poválečnou dobu po nástupu komunismu. Prostě omyl jako hrom!  V uvedené džungli je těžko se vyznat. Každý region soudružnosti má úřad Regionální rady (úředníci)  a ve výboru regionální rady zasedají zase jen a jen krajští politici. V čele je předseda regionální rady (nebo 2 předsedové rady, když NUTS 2 tvoří 2 kraje jako např. NUTS II Severovýchod což jsou de facto kraj Pardubický a Hradecký dohromady a asi díky historické animozitě Hradce a Pardubic má tak rada dva předsedy kteří si oba říkají předsednictvo - ano jsou to společně hejtmani obou krajů). No a za tyto funkce náleží další odměna, náhrady na auto a ubytování apod. Takže skoro máme dvě "krajské" struktury ale stále jen jedny politiky!

     Je jasné, že reforma krajů z roku 2000 je nepovedený paskvil na který jsme všichni doplatili. Místo aby stát za peníze jdoucí z Bruselu stavěl dálnice, opravoval silnice, budoval vysokorychlostní železnici, plavební kanály,obchvaty měst, nové vlaky a nádraží  a další jinou infrastrukturu, tak ponechal politiky v krajích s nástroji ROP a za dotace z Bruselu stavět cyklostezky, parkoviště, penziony, akvaparky, rozhledny, muzea a památníky a podobné nesmysly. Ono totiž platí a platilo čím více projektů ROP tím více korupce. Čím více krajů (NUTS 3) a ROP tím více nesmyslů a vyhozených peněz. Čím více vypisovaných programů, tím více chtivých poradenských firem.Čím více odbočených peněz z Bruselu, tím chudší kraje a celá země spolu s tím ( kdo cestuje viděl jak dotace použili ve Španělsku nebo jižní Itálii). 

    Prostě k čemu kraje? Není lepší silný stát v centru a okresy blízko občanovi? A když kraje, tak s nějakou logikou a ne tato džungle. Ale asi to teď nikdo již nezmění. Hejtmani a krajští úředníci a politici zvyklí na svá korýtka si rybník nevypustí. Takže dál ty nejdůležitější věci pro občana (zdravotnictví, sociální služby a doprava) budou řešit v politici v krajském městě x v daném kraji (NUTS 3) regionu soudružnosti (NUTS 2) v zemi Česko (NUTS 1) zvaném též Česká republika (NUTS 0) i když to finále je vlastně jenom taková "kulišárna". Ach jo! Volit nepůjdu. Toto nejsou moje volby! Toto není můj kraj! 

Jan Halama

Jan Halama

Jan Halama

Píši o všem co mne dokáže nadzvednout ze židle a po čem mám pachuť v puse. Píšu s překlepy, někdy s chybami, díky za pochopení.

Manažer,ekonom, podnikatel a také poradce. Po různých manažérských postech jsem si splnil sen a dělám jen na sebe. O to více si všímám co se děje kolem.No a někdy musím reagovat.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora

Co právě čtu

Co právě poslouchám